Honden Uitlaat Service Fun2Run Renate, Aluminiumweg 84, Apeldoorn  © Celtom Algemene voorwaarden Uw hond dient gezond te zijn. Uw hond moet minimaal 6 tot 8 maanden oud zijn (afhankelijk van het ras) voor hij met Fun2Run hondenuitlaatservice mee mag. Uw hond moet minimaal 12 weken oud zijn om een individuele wandeling te mogen maken. Uw hond dient te zijn ingeënt tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest. Uw hond dient preventief behandeld te zijn tegen vlooien, wormen en teken. Uw hond draagt een degelijke halsband en geen slipketting. Bij ziekte of loopsheid waarbij de hond niet mee kan in de roedel, wordt er in overleg met u een passende oplossing gezocht voor het uitlaten van de hond. U dient een afgesproken uitlaatbeurt 48 uur van te voren af te bellen. Anders worden de volledige kosten aan u doorberekend. U dient een WA verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen. U blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw hond veroorzaakt. Ondanks de grootst mogelijke zorg en toewijding kan Fun2Run hondenuitlaatservice niet aansprakelijk worden gesteld wanneer uw hond wegloopt tijdens het uitlaten. Fun2Run hondenuitlaatservice zal al het mogelijke doen wat nodig is om te zorgen dat uw trouwe vriend zo snel mogelijk thuis komt. Fun2Run hondenuitlaatservice behoudt het recht voor om gedurende het jaar vakantie of vrije dagen op te nemen waarbij uw hond niet wordt uitgelaten. U zult hier ruim van tevoren persoonlijk bericht over ontvangen. Fun2Run hondenuitlaatservice behoudt het recht om de prijzen één keer per jaar te wijzigen, u zal hierover worden geïnformeerd. Fun2Run hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond. Fun2Run hondenuitlaatservice loopt met uw hond op de afgesproken tijden. Fun2Run hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekte, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van uw hond. Bij extreme gladheid, extreme hitte of een weeralarm wordt er niet of aangepast gelopen. Dit altijd ter beoordeling van Fun2Run hondenuitlaatservice. De duur van de wandeling kan aangepast worden i.v.m. de veiligheid van de honden. Dit altijd ter beoordeling van Fun2Run hondenuitlaatservice. Betalingen dienen altijd vooraf, per bank of contant te worden voldaan. Bij wandelingen die niet vooraf zijn betaald, zal de hond niet worden uitgelaten. Fun2Run hondenuitlaatservice heeft te allen tijde het recht om op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan aan u terug betaald. Bij opzegging van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van 4 weken. Reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terug betaald. U dient Fun2Run hondenuitlaatservice van een huissleutel te voorzien zodat wij uw hond kunnen ophalen (mits u niet thuis bent). Indien uw hond niet aanwezig is of dat wij geen toegang hebben tot deze plaats worden de kosten van de geplande wandeling volledig in rekening gebracht. In het geval wij uw huisdier thuis ziek aantreffen of dat er ondanks onze goede zorg tijdens de wandeling een calamiteit voordoet, machtigt u ons door middel van dit contract om op uw kosten dierenkliniek de IJsselvallei te consulteren. Fun2Run hondenuitlaatservice zal bij verlies of diefstal van uw huissleutel u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen, Fun2Run hondenuitlaatservice kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan. fun2run, fun 2 run, fun to run, husfun2run, hondenuitlaatservice, honden uitlaatservice, honden uitlaat service, hus, hondenuitlaatdienst, hondentaxi, uitlaatservice honden uitlaatdienst, hond uitlaten, dierverzorging, wandelen, hondenpension, hondenopvang, apeldoorn, klarenbeek, twello, voorst, beekbergen, ugchelen